เปิดอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ประจำปี 2557
 
 

 เปิดรับสมัครแล้ว  !  

“สำหรับผู้ที่สนใจอบรมภาษาจีนกลาง  หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น” 
จัดโดย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรสถาบันขงจื่อแห่ง
                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              

 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.....* สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 053-917096,97,92

 

 

3  หลักสูตร

รายละเอียด

โครงการอบรมภาษาจีนกลาง  ระดับกลาง-สูง(60 ชั่วโมง)

(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน  100  ชั่วโมง 

หรือ รู้คำศัพท์ประมาณ  800 คำ)   

 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  24 มี.ค. - 4  เม.ย.  2557        

 (จ.-ศ.)  เวลา  09.00  - 16.00 น.        

ค่าลงทะเบียน:หลักสูตรละ 4,500  บาท(ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก)

 

 

โครงการอบรมภาษาจีนกลาง  ระดับพื้นฐาน  (60  ชั่วโมง)

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีน)  

 

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  21 เม.ย.– 2 พ.ค.  2557 (จ.-ศ.) 

เวลา  09.00  - 16.00 น.      

ค่าลงทะเบียน :หลักสูตรละ  4,500  บาท (ไม่รวมค่าอาหารและที่พัก)

โครงการอบรมภาษาจีนกลาง  ระดับต้น  (60  ชั่วโมง)

(สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน  30 – 50 ชั่วโมง

หรือ รู้คำศัพท์ประมาณ  300คำ)  

 

** ผู้เข้าอบรม  จะได้รับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
ไฟล์แนบ : jcMon42956.doc  
ประกาศเมื่อ : 17/02/2557  
แก้ไขเมื่อ : 3/06/2557 เวลา : 09:57:36  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th