เปิดรับสมัครอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น1,2 และสนทนาภาษาจีน
 
 

* เปิดรับสมัครภาษาจีนระดับต้น

      ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      เปิดคอร์สใหม่ตามความต้องการเรียนภาษาจีนกลาง ของนักศึกษา พนักงาน และ บุคคลทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย

      ****** สนใจโทร 053-917092,96 และ 97 ………เริ่ม 17 มิถุนายน 2557 นี้......

 

คอร์ส

ระยะเวลา

ค่าลงทะเบียน

เงื่อนไข

หมายเหตุ

จีนต้น 1

อังคาร พุธ พฤหัส

เวลา 16.30 –18.30 รวม 30 ชั่วโมง

800 บาท /1  ท่าน

รวมตำราเรียน

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

                                 

เริ่มเรียน 17 มิ.ย. – 17 ก.ค. 57

จีนต้น 2

อังคาร พุธ พฤหัส

เวลา 16.30 –18.30 รวม 30 ชั่วโมง

 

800 บาท /1  ท่าน

รวมตำราเรียน

มีพื้นฐานภาษาจีน

รู้คำศัพท์ประมาณ 300 - 500 คำ เน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน

สนทนาภาษาจีน

วันเสาร์ – อาทิตย์
เวลา 09.00 – 12.00 รวม 30 ชั่วโมง

800 บาท /1 ท่าน
รวมตำราเรียน

มีพื้นฐานภาษาจีน

รู้คำศัพท์ 300- 500 คำ
เน้น การสนทนา ในชีวิตประจำวัน

เริ่มเรียน 21 มิ.ย. – 27 ก.ค.57

 

                           

เรียนกับเจ้าของภาษา ... 30 ชั่วโมง เพียง 800 บาท เท่านั้น……

เกณฑ์การรับวุฒิบัตรหลังการอบรม

1. การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. สอบวัดผลความรู้ได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
                                                                                                                     

 
ไฟล์แนบ : cLTue100117.doc  
ประกาศเมื่อ : 3/06/2557  
แก้ไขเมื่อ : 2/07/2557 เวลา : 11:48:14  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th