รวมรูปภาพกิจกรรม เทศการบ๊ะจ่าง ประจำปี 2556 [21]

โครงการอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตรระยะสั้น สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (22 เม.ย. – 4 พ.ค. 56) [13]
 

โครงการอบรมตำราสื่อการเรียนภาษาจีน สำหรับครูสอนภาษาจีนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2556(18-19 พ.ค. 56) [24]

โครงการครูสอนอบรมภาษาจีน สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และนักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป [12]
 

โครงการศึกษาวัฒนธรรมจีนและทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 [10]

วันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2556 [58]
 

หน้าที่ (2/3 << [ 1 ] 2 [ 3 ] >>
 
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th