กิจกรรมการเรียนการสอน

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้จัดให้มีโครงการศึกษา และอบรมภาษาจีนไว้หลายระดับ ดังนี้

1. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น 1 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น 2 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

3. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น 3 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

4. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง 1 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

5. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง 2 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

6. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง 3 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

7. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง 1 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

8. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง 2 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

9. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง 3 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

10. หลักสูตรอบรมภาษาจีนสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว

11. หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน

12. หลักสูตรอบรมวัฒนธรรมจีน

13. หลักสูตรการแปลและการล่าม

14. หลักสูตรอบรมภาษาจีนตามความต้องการของหน่วยงาน

15. หลักสูตรอบรมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมวิชาชีพทางธุรกิจ ฯลฯ

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน

1. การแข่งขันทักษะภาษาจีนในจังหวัดภาคเหนือ

2. การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th