รวมรูปภาพกิจกรรม: โครงการอบรมภาษาจีนกลาง หลักสูตรระยะสั้น สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (22 เม.ย. – 4 พ.ค. 56)[ 2013-06-06 14:52:50 ]
 
ประมวลภาพทั้งหมด รายการ หน้า: [1] 2
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th